Montagevejledning

Kære kunde, tillykke med jeres nye bjælkehus! I det følgende får I et forslag til, hvordan et hus fra Birkedalhuset kan monteres samt behandles. Håber det kan være med til at give jer en god start på jeres nye bjælkehus, samt en glæde mange år frem.Værktøj du skal bruge:

 • Langt vaterpas
 • Målebånd og tommestok
 • Skruenøgle
 • Hammer
 • Skruetrækker/ skruemaskine

 

Materialer du skal bruge:

 • 6 x 160/180 mm skruer, til bundramme evt. vinkelbeslag
 • Små søm beslag til fastgørelse af første bjælkelag/eller lange skruer ned igennem bjælkelag
 • 55 mm dykkersøm eller montageskruer til gulvbrædder og tagbrædder
 • 55 mm dykkersøm eller montageskruer til terrassebrædder
 • 50 mm skruer til inddækning omkring vinduer/døre, stern m.m.
 • 6 x 120 mm skruer til gavltrekanter
 • Små søm eller skruer til skyggelister og fodlister
 • God grundingsolie evt. med fungicid

 

Så er vi i gang!

Når I modtager huset, er der ikke på forhånd foretaget nogen form for imprægnering af træet, derfor anbefales det, at I behandler alt træet overalt med en god grundingsolie (små standard hytter). Bjælkerne til speciel huse er pakket, så de ligger i nogenlunde rækkefølge. Derfor anbefaler vi, at I forholder jer til én pakke af gangen, da det gør projektet mere overskueligt. Efterhånden som I får lagt en bjælke, anbefaler vi, at I giver den grundingsolie i not og fer, da det naturligvis er umuligt, når næste bjælkelag kommer oven på, og sådan forsættes det. Når huset er bygget op, kan I gå i gang med at give hele huset en omgang grundingsolie udvendigt.

Bundramme

Nu er I nået til det punkt hvor huset skal bygges. Før I går i gang, vil det være en stor fordel at nærlæse bundrammetegningen og materialelisten. Det er vigtigt, at I her arbejder med stor nøjagtighed, da bundrammen danner grundlag for huset og dermed det færdige resultat. Bundrammen lægges nøjagtig ved at tage krydsmål vandret, hvorved bundrammen samles ved hjælp af store skruer (6 x 160/180 mm) som skrues igennem sidebjælken og ind i endetræet på den anden bjælke. Som alternativ kan bruges nogle vinkelbeslag, der skrues fast på den indvendige side af hjørnet. Bundrammen monteres herefter fast til vindtrækbånd ved fundamentet pr. 2-3 meter eller fastgøres til sokkelsten.

Bundramme BilledBundrammetegn
Eks. på Bundramme 45x45/gulvstrø/45x45

Bundrammen er nu monteret, og selve huset skal bygges. Vær opmærksom på at der startes med halve bjælker ved nogle af væggene, og alle væggene på tegningerne ses fra samme side d.v.s., at du ser nogle udefra og andre ses indefra.

Huset samles

Bjælkerne lægges ovenpå hinanden i den på tegningerne viste rækkefølge. (se numrene på tegningerne og på bjælkerne).

Vaegtegning
Eks. på tegning

Hvis bjælkerne skal samles i længderetningen, skal disse samlinger holdes sammen med patentbånd eller sømbeslag.

Patentbaand
Patentbånd

Det første bjælkelag fastgøres til bundrammen med skruer eller små sømbeslag på indvendige side. Disse må max. gå 3 cm op på vægbjælken, da de skal kunne dækkes af fodlisterne. Fastgørelse skal ske for hver ca. 150 cm. Vinduer og døre ”kan monteres” når væggene er bygget ca. halvt op i de respektive vindue/dørhuller. Hvis dette vælges skydes de ned ovenfra i falsene i siderne af hullerne. Men vi anbefaler, at I først montere vinduer og døre når taget er lagt. De kan ofte blive udsat for fugt, ved regn og ustædigt vejr, hvis de bliver monteret før taget. Skru listen af i siderne på hvert vindue/dør. Montér derefter de lister i de notgange, der er i hver side af vindue/dør hullerne. Herefter skrues vindue/dør fast i den liste som tidligere sad på siderne - og kun i listen, så huset har mulighed for at arbejde op og ned.

Vinduemontering
Montage af vinduer/døre efter opsætning
 

Når væggene er bygget op i ”tagrendehøjde”, stikkes de medfølgende gevindstænger ned igennem alle huller ved de udvendige sammenfletninger, således at bjælkerne kan spændes let sammen med en møtrik i bunden (se billede). Denne møtrik efterspændes jævnligt i de næste par måneder, efterhånden som huset sætter sig. Herefter skal man ikke længere spænde efter. Møtrikken vil være et par cm. løs om sommeren og stram om vinteren.

Gevindstang
Gevindstang monteret

Gavltrekanterne bygges op med de medleverede og nummererede bjælker, der er skåret skråt af i begge ender. I dette skrå stykke er det vigtigt, at du skruer en skrue ned i den foregående bjælke, hver gang du har lagt en bjælke, på denne måde vil hele gavltrekanten komme til at hænge godt sammen.
Tagåsene lægges op på de angivne steder og gøres fast til de udvendige gavle. Det er i visse tilfælde nødvendigt at skære hullerne i gavlene til åsene dybere, således at åsene flugter med overkant af gavlvæggene. Hvis åsene skal samles i længderetningen, gøres dette bedst med patent/sømbeslag oven på åsene.

Hus
Huset klar til tagbrædder

Nu er du klar til at lægge alle tagbrædderene. Det kan forekomme at tagbrædderne er sporede på den ene side, hvis det er tilfældet skal denne vende opad så den ”pæne” side vender ind i huset. Det er vigtigt, at tagbrædderne bliver lagt med ca. 1 cm. afstand ud til gavlstern således de kan arbejde. Ved udvendig gavl/skillevægge kan det anbefales at fuge med en god fugemasse ovenpå væggen inden tagbrædderne kommer på, således undgår man utætheder imellem væg og tagbrædder.

Den tagbeklædning, du har valgt, er det næste, der skal monteres.

Terrassebrædderne er uden not og fer. Da disse skal ligge udenfor og kan få vand, er det derfor meget vigtigt, at de bliver lagt med 7-9 mm afstand. Derved kan det arbejde uden at bule op.


Isoleringskit 

Isoleringkit købes som ekstra materialer og monteres efter huset er sat op. Isoleringkit består af reglar, specielle metalbeslag samt indvendig beklædning på 20 mm. Metalbeslag monteres på reglarne, ca. 3-4 stk. afhæning af sidevægshøjden på huset. Det anbefales at montere vindpap på ydervæggen inden montage af isoleringskit. Inden montage af den indvendige beklædning bør ligeledes monteres en diffusionsåben dampspærre. (åndebar)

Metalbeslag
Metalbeslag

På de vægge der skal isoleres, placeres reglarne med et mellerum på ca. 60 cm (se tegning). Herefter lægger du det nødvendige isolering i væggene, og afslutter med at lukker med din inderbeklædning i form af 20 mm træbeklædning eller f.eks. gips - afhængig af hvad der er valgt.

Vinduemont TegningIsokitmont

Det er nu kun skyggelisterne og fodlisterne, der mangler og blive monteret, før huset endeligt er færdigt. Huset bør sætte sig 1-2 måneder afhæning af vind og vejr, før det færdigbehandles med en god træbeskyttelse. I perioden inden det færdigbehandles, må huset meget gerne få grundingsolie et par gange.

Såfremt der skulle opstå spørgsmål i forbindelse med opførelsen af huset, er du altid velkommen til at kontakte os direkte på tlf. 24 20 60 09 alle hverdage mellem 8-17.
Med venlig hilsen
Birkedalhuset ApS